X Krakowska Konferencja Metodologiczna

Człowiek: Twór Wszechświata - Twórca nauki


Organizatorzy:

Czas i miejsce obrad:

Tematyka:

Program:


Nadesłane streszczenia


Zob.: [Krakowskie Konferencje Metodologiczne]

OBI, 29 IV 2006