Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych rozwój OBI

Jak powstał OBI? Obecnie... W OBI gościli, m.in.: Ważniejsze momenty w rozwoju OBI:

Kalendarium

1978

kard. Karol Wojtyła zostaje papieżem (Jan Paweł II)

27 X 1978 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 24 XI 1978 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 15 XII 1978 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1979

100-lecie urodzin A. Einsteina

12 I 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 23 II 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 23 III 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 27 IV 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 25 V 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 19 X 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 5 XI 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 14 XII 1979 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1980

18 I 1980 - Konwersatorium Interdyscyplinarne II 1980 - Konwersatorium Interdyscyplinarne III 1980 - Konwersatorium Interdyscyplinarne IV 1980 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 20 V 1980 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1981

1982

22 X 1982 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 19 XI 1982 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 10 XII 1982 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1983

13 I 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 21 I 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 25 II 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 18 III 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 21 IV 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 6 V 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 13 V 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 20 V 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 3 VI 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 10 VI 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 14 X 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 24 X 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 18 XI 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 18 XI 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 9 XII 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 16 XII 1983 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1984

13 I 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 20 I 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 17 II 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 24 II 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 16 III 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne ? 12 I 1984 ? 17 III 1984 ? 13 IV 1984 4 V 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 24-27 V 1984 - Sympozjum w Krakowie (we współpracy z Obserwatorium Watykańskim) 25 V 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 19 X 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 16 XI 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 6 XII 1984 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1985

wykłady na Konwersatorium 1984/85 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1986

rok akademicki 1985/86 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1987

rok akademicki 1986/87 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 25-28 V 1987 - Sympozjum w Krakowie 20 XI 1987 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1988

22 I 1988 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 19 II 1988 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 15 IV 1988 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 20 V 1988 - Konwersatorium Interdyscyplinarne X 1988 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1989

I 1989 - Konwersatorium Interdyscyplinarne II 1989 - Konwersatorium Interdyscyplinarne III 1989 - Konwersatorium Interdyscyplinarne IV 1989 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 12-13 V 1989 - Sympozjum w Krakowie

1990

11-12 V 1990 - Sympozjum w Krakowie 12-18 X 1990 - Wykłady Coyne'a, I X 1990 - Konwersatorium Interdyscyplinarne XI 1990 - Konwersatorium Interdyscyplinarne XII 1990 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 16 XI 1990 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 14 XII 1990 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1991

I 1991 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 8 II 1991 - Sympozjum w Tarnowie III 1991 - Konwersatorium Interdyscyplinarne IV 1991 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 9-11 V 1991 - Sympozjum w Krakowie 9-11 V 1991 - Wykłady Coyne'a, II

1992

7-8 V 1992 - Sympozjum w Krakowie 13 V 1992 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 26 X 1992 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 23-25 XI 1992 - Wykłady Coyne'a, III 25 XI 1992 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 16 XII 1992 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ]

1993

20 I 1993 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 17 II 1993 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 17 III 1993 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 21 IV 1993 - Spotkanie Interdyscyplinarne [z UJ] 18-19 V 1993 - Sympozjum w Krakowie 20-22 X 1993 - Wykłady Coyne'a, IV

1994

5-6 V 1994 - Sympozjum w Krakowie

1995

28-29 IV 1995 - Sympozjum w Tarnowie (OBI + Instytut Teologiczny w Tarnowie) 11-12 V 1995 - II Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + II UJ) 26 X 1995 - Seminarium Otwarte 16 XI 1995 - Seminarium Otwarte 7 XII 1995 - Seminarium Otwarte 11 I 1995 - Seminarium Otwarte 18 IV 1995 - Seminarium Otwarte

1996

26-30 III 1996 - Konferencja w Krakowie (OBI + ESSSAT [European Society for the Study of Science and Theology]) 9-10 V 1996 - III Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + II UJ w ramach Association for Foundations of Science [AFOS])

1997

8-9 V 1997 - IV Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + II UJ w ramach Association for Foundations of Science, Language, and Cognition [AFOS])

1998

6-8 V 1998 - V Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + II UJ w ramach Association for Foundations of Sciences, Language and Cognition [AFOS]) 15-17 V 1998 - Warsztaty studenckie w Pasierbcu 21-27 VI 1998 - Międzynarodowa konferencja zamknięta w Pasierbcu (OBI + Vatican Observatory w ramach Center of Theology and the Natural Sciences) 19 XI 1998 - Referat 20 XII 1998 - Konwersatorium Interdyscyplinarne 11 XII 1998 - Konwersatorium Interdyscyplinarne

1999

1999 - Warsztaty Studenckie w Krakowie 25 II 1999 - Dyskusja 24 III 1999 - Referat

2000

11-12 V 2000 - VI Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + II UJ) 2000/2001 - Roczny Otwarty Program Akademicki Johna Templetona

2001

8-9 V 2001 - VII Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + II UJ)

2002

X 2002 14 listopada 2002 - Konferencja z okazji polskiego wydania: Annibale Fantoli Galileusz: Po stronie Kopernikanizmu i po stronie Kościoła (Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności + Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny tejże Akademii + Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk + OBI + Wydawnictwo ,,Biblos'') 28 XI 2002 - Konferencja

2003

2004

24-25 IV 2004 Sympozjum w Pasierbcu

11 V 2004 OBI po raz pierwszy na Festiwalu Nauki

14-15 V 2004 VIII Krakowska Konferencja Metodologiczna (OBI + Instytut Informatyki UJ)

2005

Międzynarodowy Rok Fizyki upamiętniający przełomowe prace A. Einsteina

16-17 IV 2005 Sympozjum w Pasierbcu

Festiwal Nauki "Zło a prawa przyrody"

16-17 V 2005 Krakowska Konferencja Metodologiczna "Struktura i emergencja" (PAU + UJ + OBI)

2006

13-14 V 2006 Sympozjum w Pasierbcu

18-19 V 2006 Krakowska Konferencja Metodologiczna "Człowiek: Twór wszechświata - Twórca nauki" (PAU + UJ + OBI)

9-10 VI 2006 Konferencja w Gródku nad Dunajcem "Czy teologia potrzebuje nauk przyrodniczych?"

2007

17-18 V 2007 Krakowska Konferencja Metodologiczna "Prawa przyrody" (UJ + PAU + OBI)

7-9 X 2007 I Warszaty Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Pasierbiec

2008

19-20 V 2008 Krakowska Konferencja Metodologiczna "Nauka a kultura masowa" (UJ + PAU + OBI)

Templeton 2008

Konferencja dla uhonorowania ks. prof. Michała Hellera: Czy nauka zastąpi religię?

3-8 X, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

organizatorzy: UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) oraz PAT (Wydział Filozoficzny).

Program:

8 VII 2008 zmarł Sir John M. Templeton, mając 95 lat


Prezentowane informacje mogą być publikowane tylko za zgodą Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych